Sponsoring telewizyjny
- Produkty Rebel Media -

Od momentu powstania firmy Rebel Media w marcu 2012 r. zrealizowaliśmy ponad 140 sponsoringów telewizyjnych.

 

Sponsoring to jedna z najbardziej skutecznych form reklamy w telewizji i jest niezwykle często używana przez naszych Klientów. Obecnie sponsoring używany jest jako element szerokich działań reklamowych, wsparcie lokowania produktu, ale również jako samoistna forma promocji.

W porównaniu z reklamową spotową – przygotowanie i uruchomienie kampanii sponsoringowej jest wielokrotnie tańsze i zdecydowanie szybsze. Od produkcji materiału reklamowego (billboardu sponsorskiego) do jego emisji może minąć tylko kilka dni. Dodatkowo niewielkim kosztem można przygotować kilka kreacji dostosowanych do poszczególnych grup docelowych, czy nawet kanałów telewizyjnych.

Stale zmieniające się uwarunkowania prawne dotyczące kształtu i treści billboardów sponsorskich powodują, że koniecznie kwestię realizacji materiałów promocyjnych należy powierzyć specjalistom.

Kampania sponsoringowa może być niezwykle skutecznym środkiem promocji – jeśli będzie dobrze zaplanowana i zrealizowana. Dodatkowo zazwyczaj koszty emisji sponsoringu są zdecydowanie tańsze niż koszty emisji reklamy spotowej.

W tym zakresie służymy wiedzą i wieloletnim doświadczeniem popartym dziesiątkami zrealizowanych kampanii. Z przyjemnością przedstawimy nasz pomysł i naszą metodę wykorzystania sponsoringu w skutecznej komunikacji Marki.